ZOSTAŃ NASZYM PACJENTEM REJESTRACJA ONLINE

Zostań naszym pacjentem

 

Jak zostać naszym pacjentem?

Osoby chcące korzystać z bezpłatnej opieki lekarzy pierwszego kontaktu oraz pielęgniarek środowiskowych i położnej prosimy o wypełnienie deklaracji wyboru Lekarza Rodzinnego, Pielęgniarki oraz Położnej POZ. Można to zrobić na dwa sposoby:

  1. drukując i wypełniając formularz w formacie PDF dostępny na naszej stronie, który następnie należy dostarczyć do rejestracji
  2. zgłaszając się do rejestracji z dokumentem tożsamości gdzie personel medyczny sporządzi elektronicznie deklarację, którą wystarczy podpisać.
  3. Elektronicznie poprzez Indywidualne Konto Pacjenta przez interet (www.pacjent.gov.pl)

Pamiętaj aby do swojego formularza dołączyć również wypełnione oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej – wzór oświadczenia w formacie PDF dostępny na naszej stronie lub w rejestracji.

Z chwilą podpisania deklaracji macie Państwo prawo do korzystania z wszelkich świadczeń udzielanych w ramach umowy z NFZ.

Oświadczenie Pacjenta
Zgodnie z §8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252 poz. 1697) w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej zamieszcza się lub dołącza do niej:

  1. Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia;
  2. Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia.

Do  pobrania: 


All content © NZOZ Revita Lekarz Rodzinny . All rights reserved.