ZOSTAŃ NASZYM PACJENTEM REJESTRACJA ONLINE

Badania kierowców

 

Świadczymy usługi w zakresie badań kandydatów na kierowców. Przyszły kierowca może wykonać niezbędne badania, które są konieczne do wydania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów samochodowych. Badania kierowców przeprowadzane są przez lekarza posiadającego uprawnienia do tego typu badań specjalistycznych.

Badanie kierowców dotyczy:

  • kandydatów ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem oraz pojazdami silnikowymi,
  • przedłużenie ważności prawa jazdy określonej kategorii.

Na badania należy zabrać:

  • dowód tożsamości z numerem PESEL /dowód osobisty/,
  • okulary w przypadku wady wzroku,
  • w przypadku cukrzycy i padaczki – zaświadczenie od lekarza prowadzącego (karta konsultacji diabetologicznej, neurologicznej wg wzoru z Dziennika Ustaw poz. 250)
  • wydruk badania glukozy na czczo*

* Pomiar stężenia glukozy we krwi/pomiar z palca można wykonać na miejscu w Przychodni.

Osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii C, C+E, D powinny zabrać ze sobą dodatkowo:

  • ważne orzeczenie psychologiczne (badania psychologiczne nie wymagają skierowania, koszt badania psychologicznego pokrywa badany we własnym zakresie),
  • zaświadczenie od okulisty.

Badania można wykonywać w przychodni:

Po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na określoną godzinę.
Więcej szczegółów oraz umawianie wizyt pod numerem telefonu: 506-921-963.
 


All content © NZOZ Revita Lekarz Rodzinny . All rights reserved.