ZOSTAŃ NASZYM PACJENTEM REJESTRACJA ONLINE

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

 

W przypadkach nagłych zachorowań od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 18:00 - 8:00, a w soboty, niedziele oraz święta całodobowo, pomoc lekarską 
i pielęgniarską zabezpieczają ambulatoria opieki całodobowej:


UWAGA!!!
W stanach bezpośredniego zagrożenia życia, w szczególności sytuacji: utraty przytomności, upadków z wysokości, złamań, wypadków komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości, urazów wypadkowych powstałych w nagłych sytuacjach, bóli w klatce piersiowej, nagłej duszności, porażenia prądem elektrycznym, porodu oraz dolegliwości związanych z ciążą należy wzywać zespoły POGOTOWIA RATUNKOWEGO.

NUMERY ALARMOWE
112 Centrum powiadamiania ratunkowego
999 Pogotowie ratunkowe


All content © NZOZ Revita Lekarz Rodzinny . All rights reserved.