ZOSTAŃ NASZYM PACJENTEM REJESTRACJA ONLINE

Cennik

 

C E N N I K    U S Ł U G    M E D Y C Z N Y C H
K O N S U L T A C J E
Prywatna konsultacja lekarza rodzinnego   150,00 zł
Wizyta domowa lekarza rodzinnego w obrębie Białegostoku   200,00 zł
Wizyta domowa lekarza rodzinnego poza granicami Białegostoku   200 + 1,50 zł za każdy km od granic miasta w obie strony
U S Ł U G I    P I E L Ę G N I A R S K I E
Iniekcja podskórna/domięśniowa (bez ceny leku)   20,00 zł
Szczepienie bez kosztu szczepionki   20,00 zł
Oznaczenie glukozy – paskowe   8,00 zł
Mierzenie RR / ciśnienia   5,00 zł
EKG spoczynkowe bez opisu   25,00 zł
Zmiana opatrunku i toaleta rany mała (do 10 gaz)   30,00 zł
Podanie anatoksyny p/tężcowej   40,00 zł
Wlew dożylny płynu infuzyjnego do 500 ml 40,00 zł
Szczepienie p/grypie (Vaxigrip Tetra ) z kwalifikacją lekarską  50,00 zł
Szczepienie  p/ KZM  ( FSME-IMMUN ) z kwalifikacją lekarską  120,00 zł
W YD A N I E    D O K U M E N T A C J I    M E D Y C Z N E J
1 strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej WYDANA POWTÓRNIE    8,00 zł
1 strona kopii dokumentacji medycznej WYDANA POWTÓRNIE    0,20 zł
Sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych WYDANA POWTÓRNIE    1,50 zł
I N N E
Badanie lekarskie kierowców i kandydatów na kierowców 200,00 zł
Wydanie/aktualizacja książeczki sanitarno-epidemiologicznej 60,00 zł
Wydanie zaświadczenia/orzeczenia 100,00 zł
R E H A B I L I T A C J A
Rodzaj zabiegu Cena za 1 zabieg Cena za 10 zabiegów
pierwsza wizyta konsultacyjna z terapią (60 min ) 

                  110 zł

pierwsza konsultacja uroginekologiczna z terapią                  150 zł
Fizjoterapia uroginekologiczna ( ok 45 min )                   90 zł
Jonoforeza 10 zł 90 zł
Galwanizacja 10 zł 90 zł
Prądy TENS 10 zł 90 zł
Prądy DD 10 zł 90 zł
Prądy interferencyjne (Nemecka) 10 zł 90 zł
Elektrostymulacja 10 zł 90 zł
Laser niskoenergetyczny 10 zł 90 zł
Lampa SOLLUX 10 zł 90 zł
Ultradźwięki 10 zł 90 zł
Magnetoterapia (pole magnetyczne małej częstotliwości) 10 zł 90 zł
Wizyta domowa do regularnej ceny zabiegu +20 zł za dojazd  (na terenie Białegostoku )    
Ćwiczenia indywidualne (30 min) 40 zł  
Laser wysokoenergetyczny 50 zł  
Terapia uroginekologiczna ( ok.30 min) 80 zł  
Terapia rozejścia mięśnia prostego brzucha (ok. 30 min) 50 zł  
Masaż leczniczy/terapia manualna (30 min) 60 zł  

Kinesiotaping

-gdy pacjent posiada swoje taśmy terapeutyczne

30-50 zł

15 zł

 

Fizjoterapia dzieci

konsultacja z terapią (ok 60 min ) 120 zł                                  fizjoterapia niemowląt  (ok 30-60 min )  60-100 zł                      fizjoterapia dzieci (ok 60 min ) 80 zł                                          terapia manualna dzieci (30 min ) 60 zł

 

 

All content © NZOZ Revita Lekarz Rodzinny . All rights reserved.