ZOSTAŃ NASZYM PACJENTEM REJESTRACJA ONLINE

Programy profilaktyczne

 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych programach profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia oraz współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Socjalnego. Pacjenci chętni do skorzystania z badań profilaktycznych mogą zgłaszać się osobiście lub umawiać telefonicznie. Udział w tych programach jest bezpłatny, bez skierowania. Programy kierowane są do osób z grup wiekowych najbardziej zagrożonych chorobami.

 

W naszej poradni realizujemy bezpłatne programy profilaktyczne:
 

Program ten kierowany jest do osób, które w tym roku kalendarzowym mają 35, 40, 45, 50, 55 lat i są obciążone czynnikami ryzyka takimi jak palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze krwi czy zaburzenia gospodarki lipidowej. 

Obejmuje także osoby, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki CHUK także u innych świadczeniodawców.

W ramach programu wykonujemy bezpłatne badania: poziomu cholesterolu całkowitego, LDL, HDL, trójglicerydów, glukozy oraz pomiar ciśnienia tętniczego krwi i BMI oraz przeprowadzamy wywiad – ankietę zgodnie z Kartą Badania Profilaktycznego w profilaktyce chorób układu krążenia. 
Lekarze w ramach programu przeprowadzają badanie przedmiotowe, oceniają czynniki ryzyka chorób układu krążenia oraz globalne ryzyko zagrożenia chorobami układu krążenia.
Pamiętajmy o tym, że choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność w Polsce z tego powodu należy do najwyższych w Europie.


 

Program adresowany jest do osób dorosłych, nie posiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym - w szczególności: osób, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub osób, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny.

 ZAKOŃCZONA REALIZACJA 31.03.2020 r  Podziękowanie ze strony USK w B-stoku : "Szanowni Państwo,

W dniu 31 marca 2020 roku zakończyliśmy realizację projektu pn. „Postaw na profilaktykę – Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych w województwach mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Zespół projektu pragnie podziękować pracownikom jednostek podstawowej opieki zdrowotnej uczestniczącym we wspólnym przedsięwzięciu. To dzięki Państwa zaangażowaniu udało nam się przebadać ponad 6 000 osób, podkreślić potrzebę działań profilaktycznych w kierunku wczesnej diagnostyki udarów mózgu oraz podnieść wiedzę wśród mieszkańców Polski północno – wschodniej.

Wierzymy, że dostrzegają Państwo korzyści ze współpracy z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku.

Mamy nadzieję, że zapoczątkowana współpraca będzie kontynuowana przy okazji kolejnych inicjatyw."

 

Choroby naczyniowe mózgu są jedną z istotnych przyczyn zgonów w Polsce oraz ważną przyczyną niesprawności w populacji osób dorosłych. Badania epidemiologiczne wykazują, że ważną rolę w rozwoju chorób układu krążenia m.in. udaru mózgu odgrywają niewłaściwe wzorce zachowań, składające się na współczesny styl życia. Są to: palenie papierosów, picie alkoholu, niewłaściwe odżywianie się, mała aktywność ruchowa, stres. Ponadto w szybko starzejącym się społeczeństwie, w najbliższej przyszłości należy spodziewać się wzrostu liczby zachorowań na udary mózgu.

Dlatego konieczne jest podjęcie działań mających na celu zapobieganie chorobom naczyniowym. Program adresowany jest do osób dorosłych w wieku 45-60 lat z województwa podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Celem programu jest profilaktyka i wczesne rozpoznanie objawów chorób naczyń mózgowych, w szczególności udaru mózgu i przemijającego ataku niedokrwiennego (TIA) u osób w wieku aktywności zawodowej.

Program finansowany z funduszy europejskich, przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia, a realizowany przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku we współpracy z Podlaskim Związkiem Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie i wybranymi Praktykami Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Jeżeli masz 40-65 lat, prowadzisz niezdrowy tryb życia ? palisz papierosy, nadużywasz alkoholu, cierpisz na otyłość brzuszną, chorujesz na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, migotanie przedsionków ? zgłoś się do swojego lekarza rodzinnego. Właściwe postępowanie profilaktyczne ma udowodnioną skuteczność i jest zalecane przez towarzystwa naukowe oraz grupy ekspertów.

Serdecznie zapraszamy.

 

 


All content © NZOZ Revita Lekarz Rodzinny . All rights reserved.